Lepšie neskoro ako nikdy


Čo presne znamená aplikácia zaisťovačov po zostavení a aký je ich účel? Aplikácia po zostavení jednoducho znamená, že nanášate produkt na závitový spojovací diel, ktorý je už namontovaný na svojom mieste. Dôvody k tomu môžu byť rôzne.

Môže sa jednať o časť väčšej zostavy, ktorú montujete do stroja alebo zariadenia. Demontáž skrutiek znamená stratu cenného času. Naproti tomu ich nezaistenie môže neskôr viesť k prevádzkovému prestoju.

Alebo možno potrebujete vykonať údržbové práce na súčastiach stroja, ktorých úplná demontáž je príliš komplikovaná, príliš náročná alebo príliš nebezpečná.

Alebo ste snáď spoj, trebárs omylom, zabudli pred montážou zaistiť…?

Nech je to akokoľvek, riešenie existuje a jeho názov je Loctite 290. Ide o anaerobný produkt so všetkými vlastnosťami, ktoré anaerobné produkty vo všeobecnosti majú, ale s ďalším, zásadným atribútom: viskozita lepidla je tak nízka, že na základe kapilárneho javu samovoľne stúpa medzi dva tesne priliehajúce povrchy. To umožňuje naniesť lepidlo mimo závitu, a to potom penetruje medzi maticu a skrutku. Znáša tiež mierne znečištenie, napríklad priemyslovými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznými kvapalinami, ktoré nemusí byť možné z miesta aplikácie bez demontáže dielu úplne odstrániť.

Tento produkt môže byť užitočný taktiež pre zaplňovanie pórovitosti zvarov, odliatkov a dielov vyrobených metódou práškovej metalurgie.

Na videu (odkaz nižšie) môžete vidieť príklad aplikácie a ilustráciu kapilárneho účinku.

 

How to Apply Loctite Wicking ThreadlockerZaisťovanie závitov
Kliknite sem

 


Pozrite si náš kanál na YouTube.
Pre ďalšie videá kliknite sem.