Príliš silno utiahnuté?


V diskusiách medzi uživateľmi zaisťovačov závitov sa vždy objavuje niekoľko tém.

Prvá je otázka demontáže v prípade svorníkov a skrutiek, ktoré boli zaistené vysokopevnostnými produktami (napríklad Loctite 270 alebo Loctite 2701). Za prvé je treba spomenúť, že skrutky, ktoré je nutné pomerne často demontovať, je lepšie zaisťovať produktami s nízkou alebo strednou pevnosťou, ako sú Loctite 222 alebo Loctite 243.

Ak však už bol už bol použitý zaisťovač s vyššiou pevnosťou, tak treba byť pri demontáži opatrný, aby nedošlo k poškodeniu dielov. Odporúča sa maticu alebo skrutku lokálne nahriať, približne na 250 °C. Tým sa zníží pevnosť lepidla a spoj možno ľahšie rozobrať.

Ďalšou obavou je prípadná migrácia zaisťovačov závitov do miest, kam nepatria. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ zo spoja vytečie väčšie množstvo produktu, tak ho bolo naneseného príliš veľa. Menšie množstvo uniknutého produktu môžete jednoducho zotrieť. V skutočnosti teda nie je možné, že by lepidlo preniklo niekam, kam nemá.

Stáva sa, že ľudia skúšajú kontrolovať proces vytvrdzovania sledovaním lepidla, ktoré vytečie zo spoja. Jedná sa o nevhodnú kontrolu, pretože zaisťovače závitov Loctite sú anaerobné lepidlá, a tie nevytvrdnú ak sú v styku s kyslíkom a nie sú uzavreté medzi kovovými povrchmi.Zaisťovanie závitov
Kliknite sem

 


Pozrite si náš kanál na YouTube.
Pre ďalšie videá kliknite sem.