Zaisťovanie závitov

Upevňovanie

Mazivá

Produkty k prevencii

Tesnenie trubkových závitov

Sekundové lepidlá

Kovom plnené tmely

Plošné tesnenia

Hybridné lepidlá "Rýchle lepidlo s vyplňovaním medzier"

Čističe - čistenie dielcov