Zaisťovanie závitov

Upevňovanie

Čističe - čistenie dielcov

Tesnenie trubkových závitov

Sekundové lepidlá

Produkty k prevencii

Plošné tesnenia

Hybridné lepidlá "Rýchle lepidlo s vyplňovaním medzier"