Vytvorené na mieste


TESNENIA FIP (Formed-In-Place) sa aplikujú formou húsenice alebo plošného nánosu (napr. sieťotlačou) tekutého produktu tesne pred montážou dvoch zodpovedajúcich prírub. Ako na seba začnú povrchy prírub dosadať, tak dôjde k rozprestreniu tesniva medzi povrchy a k vyplnení nerovností povrchov, čím vznikne dokonalý kontakt a vznikne trvanlivé tesnenie.

Na rozdiel od konvenčných tesnení priľnú tesnenia FIP ku každej časti spoja, takže nepotrebujú k vytvoreniu utesnenia žiadne extrémne svorné zaťaženia. S tesneniami FIP sa taktiež nemusíte obávať relaxácie tesnení alebo potreby opakovaného doťahovania. Styk kovu na kov, ktorý tesnenia FIP zaisťujú, umožňuje presnejší dodržanie tolerancií – zároveň je každý vryp alebo poškodenie povrchov prírub utesnené tekutým materiálom. Väčšina tesniacich materiálov FIP má skutočne výbornú odolnosť proti rozpúšťadlám a iným priemyslovým chemikáliám a na rozdiel od pevných tesnení možu byť tieto tesnivá nanášané na zvyslé plochy, bez toho aby bolo nutné ich predmontážne zaistenie lepidlom.

Pokiaľ ide o chémiu vytvrdzovania, existujú dva najčastejšie používané typy tesniacich materiálov FIP:

  • Anaeróbne (tvrdnutie medzi kovovými povrchmi v neprítomnosti kyslíku)
  • Elastoméry vulkanizujúce pri izbovej teplote (Room Temperature Vulcanising; RTV)

Anaeróbne tesnivá sa najlepšie hodia k utesňovaniu veľmi tuhých prírub, napríklad prevodových skríň, styčných plôch kľukových skríň, telies čerpadiel k bloku motoru a krytu súkolia rozvodu.

Zaručujú minimálny pohyb medzi súčasťami, optimalizujú tuhosť medzi dvoma povrchmi a prenášajú sily medzi súčasťami.

Elastoméry RTV tvrdnú reakciou so vzdušnou vlhkosťou na elastickú kaučukovú hmotu. Najlepšie sa hodia pre pružné príruby, ako sú kryty prevodoviek, kryty rozvodových reťazí, dielov z lisovaného plechu, tenkostenné kovové odliatky a olejové vane. Väčšinou nepodporujú pevnostne funkciu súčasti, takže je u nich možné tolerovať mikroskopické pohyby.

K ďalším výhodám, ktoré ponúkajú elastoméry RTV, patrí: schopnosť vyplnenia väčších špár, utesnenie spojov tvaru T a vytvorenie tesnenia na neopracovaných prírubách, ale taktiež medzi kovom a plastom alebo dvoma plastovými súčasťami.

Ak budete mať záujem o ďalšie podrobnosti, vyžiadajte si kópiu príručky o konštrukciách tesnení.Plošné tesnenia
Kliknite sem

 


Pozrite si náš kanál na YouTube.
Pre ďalšie videá kliknite sem.