Tuhosť, umiestnenie a drsnosť povrchov


Tuhosť prírub kritickou mierou ovplyvňuje minimálny zvierací tlak požadovaný uprostred medzi dvoma skrutkami prírubového spoja. Silne taktiež ovplyvňuje typy tesnení vhodných pre daný spoj. Pokiaľ je zaistená dostatočná tuhosť príruby v ohybe, je možné používať mäkké tesniace materiály a netvrdnúce tekuté tesnenia.

Pri rozhodovaní o tom, ktoré možnosti utesnenia budú vhodné pre danú konštrukciu, musíte okrem tuhosti prírub brať do úvahy taktiež požadovanú, resp. možnú vzdialenosť medzi skrutkami a ich polohu a výsledné rozloženie napätia. Tieto faktory sú navzájom závislé a nevyhnutne ovplyvňujú váš výber tesniaceho materiálu.

U konvenčných tesneniach je ďalším zásadným faktorom povrchová úprava alebo textúra povrchu, pretože s rastúcou drsnosťou povrchov sa zvyšuje potrebné počiatočné tlakové zaťaženie k vytvarovaniu tesnenia do nerovností povrchov prírub. Povrchová úprava stráca pri použití tekutých tesnení na dôležitosti – nejde ju avšak úplne zanedbať. S podrobnosťami sa môžete zoznámiť v príručke o konštrukciách tesnení, ktorú vám môžeme na vyžiadanie poskytnúť.

Existuje niekoľko typov tekutých tesniacich materiálov, a to v závislosti na metóde nanášania, spôsobu vytvrdzovania a na časovej postupnosti alebo technológii:

1) TESNENIA VYTVORENÉ NA MIESTE (FIP; formed-in-place)

- sa tvoria nanesením húsenice alebo plošným nánosom tesniva, po ktorom následuje montáž v nevytvrdnutom stave

2) TESNENIA VYTVRDNUTÉ NA MIESTE (CIP; cured-in-place)

- sa tvoria nanesením húsenice elastoméru na jednu prírubu, na ktorej pred zmontovaním prírub vytvrdne. tesnenie je potom stlačené protiľahlou prírubou, čím dôjde k utesneniu spoja

3) TESNENIA VSTREKOVANÉ NA MIESTO (IIP; injected-in-place)

- tekuté tesnenia, ktoré sa vstrekujú po zmontovaní spoja do drážky medzi povrchy prírub, kde potom vytvrdzujú

4) TESNENIA FORMOVANÉ NA MIESTE (MIP; moulded-in-place)

- sa formujú priamo na jednu zo súčastí, obvykle do drážky

Detaily každej metódy a ich výhody a doporučené oblasti použitia budú nasledovať v ďalších článkoch.Plošné tesnenia
Kliknite sem

 


Pozrite si náš kanál na YouTube.
Pre ďalšie videá kliknite sem.