Ano, tesnenie môže byť tekuté


Nech to znie akokoľvek neortodoxne, ale aplikácia tekutého produktu medzi dve pevné kovové príruby za účelom utesnenia spoja skutočne dáva zmysel. Bežnejším postupom k tomuto účelu je však použitie vopred vysekávaných pevných tesnení.

To však znamená, že konštrukcia prírub musí byť pre použitie takýchto tesnení vhodná, čo obvykle limituje konštruktérov pri návrhu. Na prevádzkovej úrovni to potom znamená, že každá príruba musí mať svoje špecifické tesnenie a výrobca musí skladovať obrovské množstvo týchto tesnení.

Oba tieto problémy možno zmierniť s použitím tekutých tesnení. Aby sme to lepšie vysvetlili, bude možno najlepšie vrátiť sa k tomu, čo je to tesnenie a prečo je vôbec potrebné. Tesnenie je materiál umiestnený medzi dve príruby, ktoré sú držané pohromade upevňovacími prvkami. Tesnenie bráni unikaniu kvapalín alebo plynov úplným zaplnením priestoru medzi povrchmi prírub. Je nutné, aby tesnenie ostalo veľmi dlhú dobu neporušené a nepriepustné. Tesnenie musí byť odolné voči utesňovanej látke a schopné vydržať teplotu, tlak a mikroskopické pohyby vyvolané vibráciami a tepelným rozpínaním a zmršťovaním.

S ohľadom na všetky tieto požiadavky je úplne pochopiteľné, že kvapalina nemusí vyzerať ako vhodná voľba. Potrebujete niečo pevné, niečo, čo skutočne vyplní medzeru! Akonáhle sa však pozriete na povrchy týchto prírub na mikroskopickej úrovni, dáva kvapalina zmysel.

Zatiaľ čo pri pohľade voľným okom vidíme perfektne hladký povrch, na mikroskopickej úrovni vyzerajú povrchy približne takto:

Nič sa nevyrovná tekutému tesneniu v schopnosti vyplniť všetky nerovnosti povrchov. Po vytvrdnutí tesnenia v pevnú látku je každá špára vyplnená a povrchy sú dokonale utesnené.

Rovnako ako medzi pevnými tesneniami existujú aj medzi tekutými tesneniami určité varianty. Vaša voľba bude závisieť na všeobecných konštrukčných požiadavkách.

Bez ohľadu na tesniaci materiál však existujú určité aspekty, ktoré je treba brať do úvahy, napríklad:

  • tuhosť tesniacich prírub
  • predpätie skrutiek
  • potenciálne rozdielne teplotné rozťažnosti prírub
  • zaťaženie a namáhanie spoja spôsobené vonkajšími silami
  • rozloženie tlakového zaťaženia

Inžinieri firmy Loctite v nedávnej dobe publikovali kompletnú a komplexnú príručku o konštrukčných tesneniach, ktoré sa zaoberajú všetkými uvedenými a ešte mnohými ďalšími témami. Ak budete mať záujem o kompletné .pdf, kontaktujte nás.Plošné tesnenia
Kliknite sem

 


Pozrite si náš kanál na YouTube.
Pre ďalšie videá kliknite sem.