Udržovanie kvapalín na miestach, kam patria


Kvapaliny môžu mať v priemysle veľmi odlišné úlohy. V niektorých prípadoch sa jedná o konečný výrobok, ako je to v potravinárskej, nápojovej alebo farmaceutickej výrobe. Inokedy sú nástrojom či prostriedkom pre vytvorenie alebo spracovanie konečného výrobku, prípadne pre udržovanie výrobných strojov v hladkom chode, napríklad v rafinériách, baniach alebo lomoch, ocelárskom priemysle a v mnohých ďalších odboroch. Okrem toho môžu kvapaliny prenášať energiu vo forme tlaku (hydraulika) alebo tepla (vykurovacie systémy).

Jedna vec, ktorú ale majú všetky spoločnú je, že si inžinieri dohliadajúci na zariadenia potrebujú byť istí, že príslušné kvapaliny zostanú vo vnútri uzavretých systémov nádrží a potrubí. Najcitlivejšími bodmi, kde môže dôjsť k únikom, sú miesta spojenia potrubí, obvykle závitovým spojom alebo armatúrou.

Od tej doby, čo existujú armatúry, sú závitové spoje utesňované niečím, čo zaručuje, že odolnosť proti unikaniu nebude závisieť len na dotyku kovu s kovom. Typicky sa to vykonáva s použitím konope a pasty alebo PTFE pások.

V dnešnej dobe avšak existujú na rovnaký účel oveľa inovatívnejšie riešenia. Jedným z nich je Loctite 55. Dodává sa vo forme vlákna a je dokonalou voľbou pre tých konzervatívnejších z vás, ktorí nepovažujú spoj za utesnený, pokiaľ niečo neomotajú okolo závitov. Umožňuje opraviť polohu zmontovaného spoja a funguje na dielach z plastu i kovu. Je však nutné brať ohľad na technické vlastnosti, aby bolo isté, že bude výrobok vhodný pre vašu aplikáciu.

Ak sa Loctite 55 z nejakého dôvodu nehodí, ponúkajú sa ďalšie elegantné riešenia vo forme kvapalných tesnení závitov, ktoré tvrdnú po nanesení a zmontovaní dielov. Tie sa používajú ľahko a rýchlo a nenechávajú neporiadok na vašom pracovisku. K dispozícii sú akosti s osvedčeniami pre pitnú vodu, osvedčeniami DVGW alebo osvedčeniami NSF zaručujúcimi, že tieto výrobky nepredstavujú žiadne zdravotné riziko v prípade náhodného styku s potravinami alebo nápojmi.

Niektoré z týchto inovatívnych tesnení závitov (vrátane Loctite 55) utesňujú okrem kvapalinových taktiež plynové systémy. A plyny sú rozhodne niečím, čo nechcete, aby unikalo.

Žarty stranou, unikanie kvapaliny alebo plynov môže znamenať straty vo forme výrobných prestojov, poškodenie nákladných hydraulických alebo pneumatických zariadení, ale taktiež ohrozenie zdravia osôb, ktoré s takými zariadeniami pracujú. A to je niečo, čo si žiadna seriózna firma nemôže dovoliť riskovať.

 

LOCTITE 55 pipe-sealing cord

Application Video LOCTITE 577Tesnenie trubkových závitov
Kliknite sem

 


Pozrite si náš kanál na YouTube.
Pre ďalšie videá kliknite sem.